מיצג הולוגרמה

Hologram exhibit upon a concrete perfume bottle, placed at the center of the hologram pyramid