מוזיאון כפר עציון

מיצג חדר אופף היקפי באמצעות 12 מקרנים

  • הקמת מדינת ישראל
  • הקרנת 3 מערכי אנימציה D3 ריאליסטית
  • חלל בגודל 170 מ"ר
  • הקרנה סימולטנית מתוזמנת על 3 קירות
  • 5 מערכות סאונד הפועלות סימולטנית ובאופן מתואם