Israel light – paris 2018

תערוכה המציינת 70 שנות חדשנות ישראלית המוצגת בבמה המרכזית בפאריז בהשתתפות ראש ממשלת ישראל ונשיא צרפת חייבה  הפקת תוכן להצגת מיצג יוצא דופן המשלב אלמנטים שונים של הקרנה ותאורה בשילוב ממשקים אינטראקטיביים להעמקה. התערוכה מזמינה מבקרים לגלות את פריצות הדרך, ההישגים והתגליות החדשניים ביותר של ישראל, אשר שיפרו את האנושות והשפיעו עליה