מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות

ביחד עם מכבי שירותי בריאות והאדריכלית ענת הרמן רצינו ליצור

במרכזים הרפואיים ,עולם אינטראקטיבי חוויתי ומשחקי לילדים

מתוך עולם התוכן הבריאותי.