נייקי – קמפיין מרקוריאל

מיצג רב מסכי בהשקת נייקי מרקוריאל